Harmonogram odbioru odpadów

Jak gospodarować odpadami i jakie są metody likwidacji nielegalnych wysypisk?

Czym są odpady komunalne?

Odpadami komunalnymi określa się pozostałości z gospodarstw domowych, to znaczy takie, które są bezpośrednio związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Bardzo często nazywa się je również odpadami bytowymi i zalicza się do nich także te, które pochodzą od innych wytwórców, mając przy tym skład i charakter podobny do tych produkowanych w gospodarstwach domowych.

Odpady przypisuje się do wielu grup na podstawie różnych kryteriów. Zalicza się do nich pochodzenie pozostałości, ich szkodliwość, toksyczność, stan skupienia, skład chemiczny lub przydatność do dalszego przetwarzania i wykorzystania. O ich niebezpieczeństwie dla otoczenia decyduje zawartość groźnych składników, a także łatwopalność i właściwości rakotwórcze.

Z uwagi na zagrożenie dla otoczenia odpady dzieli się na:

 • grożące zakażeniem – to znaczy, że znajdują się w nich drobnoustroje lub jaja pasożytów;
 • grożące skażeniem – oznacza to, że znajdują się z substancji promieniotwórczych;
 • szczególnie szkodliwe dla środowiska – to znaczy, że zawierają substancje trujące lub szkodliwe;
 • surowe produkty.

Oprócz tego odpady można podzielić ze względu na zawartość frakcji organicznej: odpady mineralne zawierają mniej niż 1% substancji organicznej, od 1 do 50% posiadają odpady organiczno-mineralne, zaś organiczne ponad 50%.

Problem gospodarowania odpadami w Polsce

Problem wytwarzania śmieci jest ogromny: przeciętny Polak produkuje około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, a w skali kraju daje to ilość około 12 ton. Choć liczba ta jest przytłaczająca, to należy podkreślić, że nie największa – prowodyrami w wytwarzaniu odpadów komunalnych są najbardziej rozwinięte i bogate państwa, w których ma miejsce nadmierna konsumpcja – kupowanie przedmiotów jednorazowego użytku bądź niepotrzebnych, a także szybsze zastępowanie przedmiotów nowymi, nowocześniejszymi.

Problemem wielkiej i wciąż rosnącej ilości śmieci jest też wielkość opakowań, a przede wszystkim nieodpowiednia segregacja, przetwarzanie i gospodarowanie odpadami. Zarządzanie śmieciami jest ciągiem procesów, który prowadzi do ich recyklingu. Art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach określa gospodarowanie śmieciami jako zbieranie, transport, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie i obrót.

Gospodarka odpadami to zaś pojęcie szersze, które obejmuje wszystkie pozostałe procesy, a dodatkowo uwzględnia ich wytwarzanie. Staje się ona coraz ważniejsza z uwagi na to, że z roku na rok rośnie ilość różnego typu pozostałości, które stanowią poważny problem ekonomiczny i środowiskowy.

Z palącym problemem wytwarzania ogromnej ilości śmieci Unia Europejska walczy od lat, a mimo to w celu recyklingu gromadzi zaledwie około 30% odpadó/*w. Pozostałe zaś wysyłane są poza granice Unii i poddawana dalszej obróbce w innych państwach, w których obowiązują inne normy środowiskowe.

Brytyjski raport National Audit Office, będącym odpowiednikiem NIK, oraz dane Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, wykazują, że po wprowadzeniu w tym samym roku przez Chiny zakazu importu niektórych opadów, to Polska, Malezja, Turcja i Indonezja są jednymi z najistotniejszych rynków zagranicznych dla odbioru odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, które pochodzą z Wielkiej Brytanii.

Jak wygląda proces gospodarowania odpadami?

Proces gospodarowania odpadami można podzielić więc na pięć etapów:

 • gromadzenie odpadów;
 • transport odpadów;
 • unieszkodliwianie odpadów;
 • recykling;
 • monitorowanie odpadów, powstających w wyniku działalności człowieka i innych działań.

Po przetworzeniu część odpadów może zostać ponownie wykorzystania do wyrobu różnego typu przedmiotów. Takim surowcem jest na przykład makulatura, z której można wytworzyć papier toaletowy, opakowania, tekturę falistą oraz nowy papier. Dzięki temu procesowi zmniejszamy wycinkę drzew, które stanowią surowiec pierwotny – tona makulatury chroni 17 drzew.

Kolejnym surowcem, który doskonale sprawdza się do kolejnego wykorzystania, są plastikowe butelki po napojach. Można z nich wytworzyć folię, meble, oleje opałowe, a nawet włókna, z których kolejno produkuje się nowe tkaniny, takie jak polar. Poza tym plastik, który spalany jest w bardzo wysokiej temperaturze jest źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Wykorzystywać można też szkło, z których wytwarza się opakowania szklane. Z metalu, to znaczy aluminium, żelaza i miedzi, również możliwie jest wytwarzanie nowych przedmiotów, ograniczając dzięki temu wydobycie surowców i powstawanie odpadów kopalnianych.

Nielegalne wysypiska śmieci

Nielegalne wysypiska w Polsce są poważnym problemem – rocznie likwiduje się ich około 12,5 tysięcy. Niemożliwe jest dokładne policzenie ich faktycznej ilości, choć przyjmuje się, że może być ich nawet 80 tysięcy. Jak w takim razie zachować się, gdy podczas przechadzki natrafisz na takie nielegalne wysypisko?

Nielegalne wysypiska są problemem systemowym i jego rozwiązaniem powinny zajmować się odpowiednie władze. Okazuje się jednak, że sprawa jest skomplikowana i poważna. Stąd też obecnie najważniejsze jest uświadomienie społeczeństwa w kwestii tego, jakim zagrożeniem są nielegalne wysypiska śmieci.

Co zrobić, gdy odkryjesz nielegalne wysypisko śmieci?

Odwiedzając park, las czy inny teren zielony mamy na celu odpoczynek wśród kojących kolorów i naturalnych dźwięków. Widok piętrzącej się sterty śmieci w takich miejscach zdecydowanie nie służy relaksowi, a jedynie skutecznie psuje ochotę do dalszej wycieczki. Mimo że dużo mówi się o konieczności wywozu śmieci wielkogabarytowych w odpowiednie miejsca, to ludzie wciąż składują je w niestosownych miejscach. Co więc zrobić, gdy na swojej drodze nielegalne wysypisko śmieci?

 • Pierwszą czynnością, którą należy wykonać w takiej sytuacji, jest zgłoszenie incydentu do gminy lub miasta, którym podlega obszar z nielegalnym wysypiskiem. Każda jednostka terytorialna posiada wyznaczone organy do takich zadań. Zalicza się do nich Zarząd Dróg Miejskich czy Zarząd Zieleni, do których obowiązków należy zajęcie się zgłoszeniem. Zawiadamiając o incydencie warto dokładnie podać miejsce wysypiska – w tym celu można też zrobić zdjęcie i wysłać je wraz ze zgłoszeniem;
 • Warto wiedzieć, że w przypadku zlokalizowania wysypiska na terenie lasów państwowych, zdarzenie można zgłosić do leśniczego, który opiekuje się danym obszarem;
 • Rozwiązaniem, z którego możesz skorzystać, jest też zainstalowanie aplikacji o ochronie środowiska. Za jej pomocą można zaznaczyć na mapie miejsce, w którym odkryliśmy nielegalne wysypisko. Jedną z takich aplikacji jest Localspot. Za jej pomocą można zgłosić nie tylko zlokalizowane, dzikie śmietnisko również poza terenem miasta.

Mimo ogromnej ilości nielegalnych wysypisk w Polsce pocieszający jest fakt, że wykrywalność tego typu przestępstw jest coraz większa. Ogromny wpływ na tę sytuację jest ciągła edukacja społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska oraz nieustający trend w prowadzeniu ekologicznego trybu życia.

Nielegalnymi wysypiskami śmieci zajmują się także specjalistyczne, prywatne firmy, które zajmują się likwidacją dzikich wysypisk w kompleksowy, sprawny i profesjonalny sposób. Zajmują się one takimi czynnościami, jak:

 • wywóz odpadów różnego typu,
 • transport śmieci,
 • mycie i dezynfekcję pojemników na nieczystości.

Błysk to firma, która zajmuje się likwidacją nielegalnych wysypisk na terenie Łomży i całego powiatu łomżyńskiego. Swoje usługi świadczymy od ponad 30 lat, wykonując je na najwyższym poziomie dla klientów indywidualnych, instytucji, gmin i samorządów – skontaktuj się z nami.

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.