Harmonogram odbioru odpadów

Zamów kontener - odbiór odpadów

Firma ,,BŁYSK” oferuje odbiór odpadów budowlanych, poremontowych, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odbiór realizowany jest poprzez podstawianie specjalnych kontenerów. Kontener podstawiany jest w dniu i przedziale godzinowym wybranym przez zamawiającego. Następnie jest załadowywany przez klienta i odbierany w ustalonym terminie. Istnieje możliwość zabrania wypełnionego kontenera i automatycznego podstawienie pustego na wymianę. Rozliczenie następuje za każdy odebrany kontener. W przypadku zainteresowania, jak również w celu uzyskania oferty cenowej prosimy o kontakt z naszym biurem.

Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane, poremontowe, gruz
Kontener typu KP 7 m³
Wymiary wew. 3400 x 1680/1500 x 1100 mm.
Ładowność 4 T.
System opróżniania drzwiowy.

Kontener typu KP 7 m³
Wymiary wew. 3400 x 1680/1500 x 1100 mm.
Ładowność 4 T.
System opróżniania drzwiowy.

Kontener typu KP 4 m³
Wymiary wew. 3400 x 1680/1500 x 800 mm.
Ładowność 4 T . System opróżniania drzwiowy.
Kontener typu KP 4 m³
Wymiary wew. 3400 x 1680/1500 x 800 mm.
Ładowność 4 T.
System opróżniania drzwiowy.
Kontener typu KP 16 m³ – (kontener siatkowy).
Wymiary wew. 3750 x 2340 x 1800 mm.
Kompletny system plandekowy.
System opróżniania drzwiowy.

Regulamin używania kontenerów

  1. Kontener jest udostępniany na czas określony w zleceniu. Przedłużenie udostępnienia jest możliwe wyłącznie po ustaleniu z biurem 86/218-25-26. Brak zgłoszenia kontenera do odbioru po terminie 5 dni może skutkować jego zabraniem bez uprzedzenia i obciążeniem pełnym kosztem usługi niezależnie od stopnia zapełnienia.
  2. Zabrania się przeładowania kontenera poza jego wysokość oraz stosowania elementów (np. desek) mających na celu zwiększenie jego objętość. W/w działania mogą skutkować brakiem możliwości zabezpieczenia odpadów siatką, dlatego są zabronione.
  3. Przeładowanie kontenera może skutkować koniecznością rozładunku odpadów przez Klienta lub na jego koszt.
  4. Kontener udostępniany jest na wyłącznie jedną frakcję odpadów. Mieszanie ze sobą różnych frakcji, w szczególności styropianu, papy, eternitu, azbestu, onduliny, gontu, wełny mineralnej, chemikaliów skutkuje koniecznością rozładunku lub segregacji odpadów przez Klienta lub na jego koszt.
  5. Kwalifikacja odpadów wykonywana jest we właściwym Zakładzie Przetwarzania przez wykwalifikowanych pracowników Zakładu Przetwarzania wg oświadczenia Klienta zawartego na zleceniu. Jednakże jeżeli w kontenerze znajdują się odpady inne niż zadeklarowane przez Klienta, dowód ważenia jest wystawiany za faktycznie znajdujący się w kontenerze odpad. Na jego podstawie wystawiana jest faktura, którą Klient zobowiązuje się zapłacić zgodnie z cennikiem Zakładu Przetwarzania.
  6. Kontener jest ustawiany w miejscu uzgodnionym z Klientem stosownie do istniejących możliwości technicznych oraz warunków określonych przez kierowcę.
  7. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu oraz podłoża w miejscu podstawienia kontenera należy do obowiązku Klienta. Usługi Komunalne „BŁYSK” nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie drogi lub terenu w miejscu ustawiania kontenera, lub dojazdu do niego.
  8. Samodzielne przestawianie kontenera bez uzgodnienia z Usługami Komunalnymi „BŁYSK” jest zabronione.
  9. Klient jest zobowiązany do zapewniania możliwości dojazdu i odbioru kontenera.
  10. Po odebraniu kontenera zostanie wystawiona faktura VAT, którą Klient zobowiązuje się opłacić zgodnie z terminem płatności.    

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.