HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Skontaktuj się

phone 86 218 25 26 phoneblysk@firmamarczyk.pl

UWAGA !! INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEDWABNE

Informujemy, iż w czerwcu oraz w lipcu 2022 r. z terenu Gminy Jedwabne będą odbierane pojemniki na odpady zmieszane.

Prosimy o nie korzystanie z użyczonych pojemników i przygotowanie ich do odbioru
w widocznym miejscu.

Odbiór będzie odbywał się w soboty,
tak aby mieszkańcy byli przy nim obecni.

Nadal istnieje możliwość odkupienia dzierżawionych przez Państwa pojemników 120l w cenie 69 zł za sztukę.