HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Skontaktuj się

phone 86 218 25 26 phoneblysk@firmamarczyk.pl

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 31.12.2019 r. upływa termin rejestracji w Bazie dla przedsiębiorców. Przykładowe podmioty, które muszą uzyskać wpis:

sklepy spożywcze,
sklepy wielkopowierzchniowe,
firmy budowlane, remontowe,
gabinety lekarskie,
gabinety stomatologiczne,
gabinety kosmetyczne,
zakłady fryzjerskie,
producenci opakowań,
producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
warsztaty samochodowe,
warsztaty rzemieślnicze.

Również wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

Zapraszamy do odwiedzenia strony:
https://bdo.mos.gov.pl/aktualnosci/
oraz
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/opata_recykilngowa/