Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów w Białymstoku z posesji jednorodzinnych w sektorze VI (od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.)

  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Poniedziałek Środa WG DATY Angielska, Bema, Bułgarska, Chełmska, Cieszyńska, Cygańska, Czarna, Grochowa, Jasna, Kaczorowskiego, Kalinowskiego, Kijowska, Krótka, Legionowa, Liniarskiego, Marjańskiego, Mazowiecka, Mławska, Młynowa, Odeska, Ołowiana, Piękna, Prosta, Przekątna, Sienny Rynek, Skłodowskiej, Sosnowskiego, Sucha, Suraska, Szpitalna, Św. Anny, Św. Mikołaja, Odwiertowa, Waszyngtona, Wesoła, Wiejska (nry nieparzyste), Wojskowa, Wołodyjowskiego, Zwierzyniecka, Żelazna, Żółta
2022 Lipiec 4, 18 4, 11, 18, 25 4, 18 4, 18 18 4, 18 - -
Sierpień 1, *13 (sob), 29 1, 8, *13 (sob). 29 1, *13 (sob), 29 1, *13 (sob), 29 *13 (sob) 1, *13 (sob), 29 - 17
Wrzesień 12, 26 5, 12, 19, 26 12, 26 12, 26 12 12, 26 - -
Październik 10, 24 10, 24 10, 24 10, 24 10 10, 24 5 -
Listopad 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21 7 7, 21 9 16
Grudzień 5, 19 5, 19 5, 19 5, 19 5 19 7 -
2023 Styczeń 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 30 16 4 -
Luty 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27 27 13 1 8
Marzec 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27 27 13, 27 1 -
Kwiecień *8 (sob), 24 *8 (sob), 24, *29 (sob) *8 (sob), 24 *8 (sob), 24 24 *8 (sob), 24 5 -
Maj 8, 22 8. 15. 22. 29 8, 22 8, 22 22 8, 22 - 17
Czerwiec 5, 19 5, 12, 19, 26 5, 19 5, 19 19 5, 19 - -
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Wtorek Środa WG DATY Abramowicza, Biała, Biafówny, Boh. Monte
Cassino, Brukowa, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kościelna, Krakowska, Lipowa, Malmeda, Marmurowa, Nowy Świat, Pałacowa, Piotrkowska, Plac Jana Pawła II,
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
Przejazd, Rynek Kościuszki, Sosnowa,
Spółdzielcza, Stołeczna, Sukienna,
Szymborskiej, Św. Rocha, Warszawska
(nry parzyste), Wyszyńskiego, Zamenhofa
2022 Lipiec 5, 19 5, 12, 19, 26 5, 19 5, 19 19 5, 19 - -
Sierpień 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 16 2, 16, 30 - 10
Wrzesień 13, 27 6, 13, 20, 27 13, 27 13, 27 13 13, 27 - -
Październik 11, 25 11, 25 11, 25 11, 25 11 11, 25 26 -
Listopad 8, 22 8, 22 8, 22 8, 22 8 8, 22 30 9
Grudzień 6, 20 6, 20 6, 20 6, 20 6 20 28 -
2023 Styczeń 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 31 17 25 -
Luty 14, 28 14, 28 14, 28 14, 28 28 14 22 1
Marzec 14, 28 14, 28 14, 28 14, 28 28 14, 28 22 -
Kwiecień 11, 25 11, 25 11, 25 11, 25 25 11, 25 26 -
Maj 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 9, 23 9, 23 23 9, 23 - 10
Czerwiec 6, 20 6, 13, 20, 27 6, 20 6, 20 20 6, 20 - -
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Środa Środa WG DATY Armatnia, Artyleryjska, Boh. Getta, Botaniczna, Chmielna, Ciepła, Częstochowska, Czysta, Dąbrowskiego, Fabryczna, Jagienki, Jurowiecka, Nowogródzka, Ogrodowa, Piłsudskiego, Poleska, Północna, Proletariacka,
Sienkiewicza, Waryńskiego, Wąska,
Włókiennicza, Żabia, Żytnia
2022 Lipiec 6, 20 6, 13, 20, 27 6, 20 6, 20 20 6, 20 - -
Sierpień 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 17 3, 17, 31 - 10
Wrzesień 14, 28 7, 14, 21, 28 14, 28 14, 28 14 14, 28 - -
Październik 12, 26 12, 26 12, 26 12, 26 12 12, 26 26 -
Listopad 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9 9, 23 30 9
Grudzień 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21 7 21 28 -
2023 Styczeń 4, 18 4, 18 4, 18 4, 18 4 18 25 -
Luty 1, 15 1, 15 1, 15 1, 15 1 15 22 1
Marzec 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 29 1, 15, 29 22 -
Kwiecień 12, 26 12, 26 12, 26 12, 26 26 12, 26 26 -
Maj 10, 24 *4 (czw), 10, 17, 24, 31 10, 24 10, 24 24 10, 24 - 10
Czerwiec 7, 21 7, 14, 21, 28 7, 21 7, 21 21 7, 21 - -
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Czwartek Środa WG DATY Andrzeja Wajdy, Anny Jagiellonki,
Cieplińskiego, Gedymina, Karpowicza, Konrada Wallenroda, Lewandowskiego, Partyzantów, Pietrasze, Powstańców Warszawy, Selmanowicza, Siedzikówny, Wasilkowska (nry nieparzyste), Wysockiego (nry nieparzyste), Zygmunta Starego
2022 Lipiec 7, 21 7, 14, 21, 28 7, 21 7, 21 21 7, 21 - -
Sierpień 4, 18 4, 11, 18, 25 4, 18 4, 18 18 4, 18 - 31
Wrzesień 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 15 1, 15, 29 - -
Październik 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27 13 13, 27 19 -
Listopad 10, 24 10, 24 10, 24 10, 24 10 10, 24 23 30
Grudzień 8, 22 8, 22 8, 22 8, 22 8 22 21 -
2023 Styczeń 5, 19 5, 19 5, 19 5, 19 5 19 18 -
Luty 2, 16 2, 16 2, 16 2, 16 2 16 15 22
Marzec 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 30 2, 16, 30 15 -
Kwiecień 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27 27 13, 27 19 -
Maj 11, 25 4, 11, 18, 25 11, 25 11, 25 25 11, 25 - 31
Czerwiec *9 (pt), 22 1, *9 (pt), 15, 22, 29 *9 (pt), 22 *9 (pt), 22 22 *9 (pt), 22 - -
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Piątek Środa WG DATY Białostoczek, Bielska, Bitwy Białostockiej,
Brzeska, Buska, Giżycka, Gołdapska,
Hajnowska, Kozłowa, Olecka, Olsztyńska,
Plac Bl. Ks. Sopoćki, Radzymińska, Siematycka, Sitarska, Sokólska, Suwalska, Zagumienna
2022 Lipiec 8, 22 1, 8, 15, 22, 29 8, 22 8, 22 22 8, 22 - -
Sierpień 5, 19 5, 12, 19, 26 5, 19 5, 19 19 5, 19 - -
Wrzesień 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 16 2, 16, 30 - 7
Październik 14, 28 14, 28 14, 28 14, 28 14 14, 28 26 -
Listopad *12 (sob), 25 *12 (sob), 25 *12 (sob), 25 *12 (sob), 25 *12 (sob) *12 (sob), 25 30 -
Grudzień 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9 23 28 7
2023 Styczeń *7 (sob), 20 *7 (sob), 20 *7 (sob), 20 *7 (sob), 20 *7 (sob) 20 25 -
Luty 3, 17 3, 17 3, 17 3, 17 3 17 22 -
Marzec 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 31 3, 17, 31 22 1
Kwiecień 14, 28 14, 28 14, 28 14, 28 28 14, 28 26 -
Maj 12, 26 5, 12, 19, 26 12, 26 12, 26 26 12, 26 - -
Czerwiec 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 9, 23 9, 23 23 9, 23 - 14
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Poniedziałek Środa WG DATY Bednarska, Brańska, Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Lwowska, Ładna, Mickiewicza, Pod Krzywą, Saska, Szczecińska, Śląska, Zaułek Zakopiański
2022 Lipiec 11, 25 4, 11, 18, 25 11, 25 11, 25 25 11, 25 - -
Sierpień 8, 22 1, 8, *13 (sob), 22, 29 8, 22 8, 22 22 8, 22 - 24
Wrzesień 5, 19 5, 12, 19, 26 5, 19 5, 19 19 5, 19 - -
Październik 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 3, 17, 31 17 3, 17, 31 12 -
Listopad 14, 28 14, 28 14, 28 14, 28 14 14, 28 16 23
Grudzień 12, *27 (wt) 12, *27 (wt) 12, *27 (wt) 12, *27 (wt) 12 *27 (wt) 14 -
2023 Styczeń 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9 23 11 -
Luty 6, 20 6, 20 6, 20 6, 20 6 20 8 15
Marzec 6, 20 6, 20 6, 20 6, 20 6 6, 20 8 -
Kwiecień 3, 17, *29 (sob) 3, 17, *29 (sob) 3, 17, *29 (sob) 3, 17, *29 (sob) 3, *29 (sob) 3, 17, *29 (sob) 12 -
Maj 15, 29 8, 15, 22, 29 15, 29 15, 29 29 15, 29 - 24
Czerwiec 12, 26 5, 12, 19, 26 12, 26 12, 26 26 12, 26 - -
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Wtorek Środa WG DATY 11 Listopada, Akademicka, Białowieska,
Bracka, Bulwar Blicharskiego, Cienista,
Ciołkowskiego (nry nieparzyste), Czackiego, Grottgera, Hoża, Jagodowa, Kawaleryjska (nry nieparzyste), Krasińskiego, Księżycowa,
Kwiatowa, Letniska, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prusa, Przemysłowa, Romantyczna, Słoneczna, Słowackiego, Urocza, Wiosenna, Zaułek Bracki, Żwirki i Wigury
2022 Lipiec 12, 26 5, 12, 19, 26 12, 26 12, 26 26 12, 26 - -
Sierpień 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 9, 23 9, 23 23 9, 23 - 17
Wrzesień 6, 20 6, 13, 20, 27 6, 20 6, 20 20 6, 20 - -
Październik 4, 18 4, 18 4, 18 4, 18 18 4, 18 5 -
Listopad *2 (śr), 15, 29 *2 (śr), 15, 29 *2 (śr), 15, 29 *2 (śr), 15, 29 15 *2 (śr), 15, 29 9 16
Grudzień 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27 13 27 7 -
2023 Styczeń 10, 24 10, 24 10, 24 10, 24 10 24 4 -
Luty 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21 7 21 1 8
Marzec 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21 7 7, 21 1 -
Kwiecień 4, 18 4, 18 4, 18 4, 18 4 4, 18 5 -
Maj 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 30 2, 16, 30 - 17
Czerwiec 13, 27 6, 13, 20, 27 13, 27 13, 27 27 13, 27 - -
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Środa Środa WG DATY 1000-lecia Państwa Polskiego, Grodzieńska, Kombatantów, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka,
Motoszko, Płocka, Przytorowa, Racławicka, Skidelska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska
2022 Lipiec 13, 27 6, 13, 20, 27 13, 27 13, 27 27 13, 27 - -
Sierpień 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 10, 24 10, 24 24 10, 24 - -
Wrzesień 7, 21 7, 14, 21, 28 7, 21 7, 21 21 7, 21 - 7
Październik 5, 19 5, 19 5, 19 5, 19 19 5, 19 26 -
Listopad 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 16 2, 16, 30 30 -
Grudzień 14, 28 14, 28 14, 28 14, 28 14 28 28 7
2023 Styczeń 11, 25 11, 25 11, 25 11, 25 11 25 25 -
Luty 8, 22 8, 22 8, 22 8, 22 8 22 22 -
Marzec 8, 22 8, 22 8, 22 8, 22 8 8, 22 22 1
Kwiecień 5, 19 5, 19 5, 19 5, 19 5 5, 19 26 -
Maj *4 (czw), 17, 31 *4 (czw), 10, 17, 24, 31 *4 (czw), 17, 31 *4 (czw), 17, 31 *4 (czw), 31 *4 (czw), 17, 31 - -
Czerwiec 14, 28 7, 14, 21, 28 14, 28 14, 28 28 14, 28 - 14
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Czwartek Środa WG DATY Augustowska, Branickiego, Dojlidzka,
Drewniana, Elektryczna, Geodetów,
Jagiellońska, Kołodziejska, Konopnickiej, Miłosza, Murarska, Nowowarszawska (nry parzyste), Orzeszkowej, Świętojańska
2022 Lipiec 14, 28 7, 14, 21, 28 14, 28 14, 28 28 14, 28 - -
Sierpień 11, 25 4, 11, 18, 25 11, 25 11, 25 25 11, 25 - 24
Wrzesień 8, 22 1, 8, 15, 22, 29 8, 22 8, 22 22 8, 22 - -
Październik 6, 20 6, 20 6, 20 6, 20 20 6, 20 12 -
Listopad 3, 17 3, 17 3, 17 3, 17 17 3, 17 16 23
Grudzień 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 15 29 14 -
2023 Styczeń 12, 26 12, 26 12, 26 12, 26 12 26 11 -
Luty 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9 23 8 15
Marzec 9, 23 9, 23 9, 23 9, 23 9 9, 23 8 -
Kwiecień 6, 20 6, 20 6, 20 6, 20 6 6, 20 12 -
Maj 4, 18 4, 11, 18, 25 4, 18 4, 18 4 4, 18 - 24
Czerwiec 1, 15, 29 1, *9 (pt), 15, 22, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 29 1, 15, 29 - -
  Zmieszane odpady komunalne

Odpady BIO

Metale i tworzywa Papier Szkło Odpady zielone Popiół i żużel Gabaryty Ulica
Rok/miesiąc Piątek Środa WG DATY Andersa, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Jagiełły, Kiejstuta, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Księcia Witolda, Łokietka, Mierosławskiego, Siedleckiego, Warneńczyka, Węglowa, Zygmunta Augusta, Żółkiewskiego
2022 Lipiec 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 1, 15, 29 1, 15, 29 1, 29 1, 15, 29 - -
Sierpień 12, 26 5, 12, 19, 26 12, 26 12, 26 26 12, 26 - 31
Wrzesień 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 9, 23 9, 23 23 9, 23 - -
Październik 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21 21 7, 21 19 -
Listopad 4, 18 4, 18 4, 18 4, 18 18 4, 18 23 30
Grudzień 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 16 30 21 -
2023 Styczeń 13, 27 13, 27 13, 27 13, 27 13 27 18 -
Luty 10, 24 10, 24 10, 24 10, 24 10 24 15 22
Marzec 10, 24 10, 24 10, 24 10, 24 10 10, 24 15 -
Kwiecień 7, 21 7, 21 7, 21 7, 21 7 7, 21 19 -
Maj 5, 19 5, 12, 19, 26 5, 19 5, 19 5 5, 19 - 31
Czerwiec 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 2, 16, 30 2, 16, 30 2, 30 2, 16, 30 - -

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW:

  • POJEMNIK BRĄZOWY — ODPADY BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia)
  • POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY - PLASTIK, TWORZYWA SZTUCZNE I METALE
  • POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI – PAPIER
  • POJEMNIK/WOREK ZIELONY – SZKŁO
  • WOREK SZARY – POPIÓŁ I ŻUŻEL Z PALENISK DOMOWYCH
  • WOREK BRĄZOWY – ODPADY ZIELONE

Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji.


Należy wystawiać do odbioru worki zapełnione. Przy odbiorze worków pełnych jest pozostawiana taka sama ilość worków pustych. Odpady komunalne segregowane i zmieszane można wystawiać we własnych workach, pod warunkiem, że worki są przejrzyste lub opisane rodzajem odpadu znajdującym się w worku.

Informacje, co można zbierać w poszczególnych pojemnikach i czego nie można do nich wrzucać znajdą Państwo na stronie www.odpady.bialystok.pl .Harmonogramy wraz z pozostałymi ważnymi informacjami na stronie www.odpady.bialystok.pl oraz blysk.najlepszestronyinternetowe.pl .

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.