Harmonogram odbioru odpadów

Jak pozbyć się odpadów budowlanych?

Budowa domu czy zakup własnego mieszkania to marzenie większości osób. Jednak konstruowanie budynku czy modernizacja lokalu wiąże się z dużą ilością odpadów. Zaliczają się do nich nie tylko cegły i gruz, ale również inne elementy, takie jak tynki, kafle, gips, a nawet wyprodukowane z różnego rodzaju materiałów podłogi. To nie wszystko, ponieważ do tej kategorii zaliczyć należy też folie, styropian, a nawet pojemniki po farbach.

Niestety, większość pozostałości budowlanych nie zalicza się do kategorii odpadów komunalnych, dlatego ich wyrzucanie do zwykłych pojemników na śmieci jest nielegalne i może wiązać się z nałożeniem grzywny w wysokości 500 zł. Warto mieć też na uwadze, że wiele odpadów budowlanych zawiera szkodliwe substancje, dlatego ich niewłaściwa utylizacja, to znaczy spalenie czy pozostawienie w nieodpowiednim miejscu, może mieć katastrofalne skutki dla środowiska. Jak więc pozbyć się odpadów budowlanych?

 

Czym są odpady budowlane? 

Odpadami budowlanymi nazywane są różnego rodzaju materiały, które powstają w wyniku przeprowadzania robót budowlanych, wznoszenia lub wykańczania budynków, bądź zakładania instalacji. W przypadku wyburzeń może to być gruz betonowy, ceglany, złom pochodzący ze zbrojeń, a także elementy konstrukcyjne budynków, takie jak armatura i instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne. W przypadku budynków przemysłowych odpadami są również wszelkiego typu rurociągi.

Prace remontowo-modernizacyjne wiążą się także z powstawaniem odpadów, którymi są elementy ceramiczne, którymi są zarówno skuwane kafelki, jak i demontowane urządzenia białego montażu – to znaczy wanny czy muszle klozetowe.

Zwiększone zainteresowanie sprawami ochrony środowiska i klimatu sprawiają, że coraz pilniejsze stają się sprawy obejmujące zagadnienia związane z zagospodarowaniem o segregacją odpadów. Określone zasady zbierania i przekazywania powstających nieczystości stałych dotyczą zwykłych śmieci, tych produkowanych przez gospodarstwa domowe, a także różnego rodzaju pozostałości i produktów ubocznych działalności produkcyjnej i usługowej.

Tak więc nie tylko przedsiębiorstwa, ale również osoby prywatne zobowiązane są do właściwego obchodzenia się z odpadami: również tymi, które powstają przy budowach, modernizacjach czy remontach. Wszelkie pozostałości muszą zostać przekazane firmie zajmującej się ich selektywną zbiórką, recyklingiem, a także, o ile jest to możliwe, dostarczeniem do miejsca składowania.

Nierzadko podczas wykonywanych robót budowlanych pojawiają się niewykorzystane resztki materiałów, takie jak zastygłe zaprawy, tynki czy kleje. Bardzo częstymi odpadami są też elementy drewniane, występujące w postaci demontowanej stolarki otworowej, to znaczy drzwi wewnętrznych, okien czy różnych elementów wyposażenia, oraz drewna szalunkowego lub konstrukcyjnego. Nierzadko wśród odpadów budowlanych pojawia się także złom metali niezależnych, na przykład miedziana lub aluminiowa instalacja elektryczna czy grzewcza.

 

Co zrobić z odpadami po budowie lub remoncie? 

To, co należy zrobić z odpadami po budowie lub remoncie uzależnione jest od indywidualnych czynników, to znaczy rozporządzenia gminy, w której wytworzone zostały odpady, ich rodzaju, ilości oraz własnych możliwości transportowych. Niektóre gminy oferują kilka razy w roku usługę bezpłatnego odbioru odpadów budowlanych. W tym celu należy skonstatować się z obsługującym Twój obręb zamieszkania przedsiębiorstwem komunalnym i dowiedzieć się, jakie oferuje rozwiązania. Niestety, bardzo często należy szukać go samodzielnie.

Jeżeli po przeprowadzonym remoncie lub budowie nie zalega wiele odpadów, a dodatkowo masz do dyspozycji odpowiedni pojazd, możesz złożyć tego typu pozostałości w lokalnym PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, lub samodzielnie przetransportować je na składowisko.

Niezależnie od podjętej decyzji, wcześniej należy wykonać telefon do miejsca odbioru odpadów, ponieważ niektóre z nich mogą nie zostać przyjęte, a dodatkowo za ich utylizację może zostać pobrana wysoka opłata.

Jeżeli nie dysponujesz odpowiednim pojazdem i nie masz możliwości samodzielnego przetransportowania odpadów, masz możliwość zamówienia stosownego kontenera lub tak zwanych big bag, to znaczy dużej torby na gruz. W tej kwestii możesz zdecydować się na firmę zajmującą się transportem odpadów na składowisko lub przedsiębiorstwo, które dodatkowo odpowiednio je zagospodaruje i odzyska ich maksymalną zawartość.

W obydwu przypadkach kontener należy zamówić z kilkudniowym wyprzedzeniem i omówić wszelkie szczegóły. W Błysk Łomża zajmujemy się odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych – dostarczymy Ci stosowny kontener, który kolejno odbierzemy i zagospodarujemy odpadami.

 

Recykling odpadów budowlanych 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 wprowadziło wytyczne, które określają metody wykorzystania zasobów naturalnych, uwzględniając recykling, trwałość obiektów budowlanych oraz zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku i powtórnie przetworzonych.

Oprócz tego dyrektywa ramowa w sprawie odpadów i Strategia Europa 2020 zobligowała wszystkie państwa członkowskie UE, aby do 2020 roku uzyskały 70% wskaźnik recyklingu i odzysku odpadów powstających w czasie wznoszenia i demontażu budynków. Akta te Minister Środowiska uwzględnił w swoim rozporządzeniu wydanym 14 grudnia 2016 roku.

Dotyczy ono poziomu recyklingu odpadów, w którym Polska zobowiązała się do utylizacji odpadów, przygotowania ich do ponownego użycia lub odzysku niezagrażających zdrowiu pozostałości budowlanych i rozbiórkowych na poziomie 50% w 2018 roku, 60% w 2019 roku i 70% w 2020 roku.

Odpady budowlane w największej części stanowi gruz, który dzielony jest na betonowy i ceglany. Podstawową metodą jego przetwarzana jest kruszenie i sortowanie. Po procesie utylizacji może być ponownie wykorzystany jako kruszywo drogowe do produkcji betonu. Przetworzony gruz budowlany, aby mógł być powtórnie użyty, musi być pozbawiony takich zanieczyszczeń jak gips, drewno, plastik, stal czy szkło.

Nie tylko gruz może zostać powtórnie wykorzystany w budownictwie, ale także tworzywa sztuczne, ponieważ ze względu na swój długi okres eksploatacji nie powodują dużej ilości odpadów. Do ich wytworzenia najczęściej stosuje się polichlorek winylu, wykorzystywany w produkcji okien, drzwi, rur, kabli oraz wykładzin i paneli podłogowych.

Odpady z tworzyw sztucznych za sprawą właściwej zbiórki, zapewniają jedność i czystość materiału. Najczęściej poddawane są odzyskowi materiałowemu oraz surowcowemu, który polega na przetwarzaniu ich do polimerów, olejów ciężkich oraz gazów technicznych. Wstępna granulacja, czyli obróbka materiałów z tworzyw sztucznych, umożliwia wykorzystanie ich w nawet w 30% jako dodatku do surowca pierwotnego.

Recykling odpadów budowlanych jest także możliwa w warunkach domowych. Puste i umyte pojemniki po farbach czy chemii budowlanej mogą być ponownie wykorzystane do przechowywania narzędzi, śrubek, gwoździ i innych elementów, które znajdują się w garażu lub warsztacie. Wykorzystać można też materiały izolacyjne,  które doskonale sprawdzą się w roli zabezpieczenia szczelin w oknach.

 

Odbiór odpadów budowlanych w Błysk Łomża

Odpady budowlane czy poremontowe mogą być ponownie wykorzystane na własne potrzeby. Jednak wiele z nich warto wywieźć na złomowisko lub zatrudnić firmę, która zajmie się ich odbiorem i utylizacją. Takie odpady jak gruz, cegły czy dachówki mogą być powtórnie wykorzystane w celu podbudowy, a wapno przyda się w ogrodnictwie do zakwaszania gleby.

Folia i drewno to materiały, które również nadadzą się do ponownej przeróbki. Pozostałe odpady budowlane, które nie nadają się do przetworzenia i wykorzystania, należy zutylizować w odpowiednim zakładzie. W Błysk Łomża zajmujemy się odbiorem odpadów budowlanych. Dostarczamy właściwe kontenery, które później zbieramy i przekazujemy do utylizacji. Skontaktuj się z nami, a odbierzemy od Ciebie odpady budowlane.

 

informacja o cookies

Szanowny czytelniku

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.