Wieloletnie doświadczenie, poparte nowoczesną technologią.
Codziennie ułatwiamy i pomagamy.
Kompleksowo, terminowo i niezawodnie.

GMINA ŁOMŻA – ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH

INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW PROBLEMOWYCH

W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZORGANIZOWANY ZOSTANIE ODBIÓR ODPADÓW PROBLEMOWYCH Z TERENU GMINY ŁOMŻA

 

ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE ODPADY KOMUNALNE:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe, przygotowane  do transportu (porozkręcane, rozmontowane itp.),

– odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, przygotowane do transportu (spakowane w pojemniki, worki o odpowiedniej wytrzymałości) – WAGA JEDNEGO POJEMNIKA – OPAKOWANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 25 KG

– zużyte baterie i akumulatory,

– zużyte opony (z pojazdów osobowych),

– chemikalia,

– przeterminowane leki,

– odpady zielone nieulegające biodegradacji.

Zapotrzebowanie odbioru odpadów należy zgłosić do dnia 31.03.2015 r.

pod numerem tel. 86 218 25 26

Odpady należy wystawić przed posesją do godz. 7.30 w ustalonym dniu wywozu.

Odpady pozostawione do odbioru po godzinie 7:30 nie zostaną odebrane przez firmę transportującą odpady.

Wszystkie odpady należy pozostawiać w sposób umożliwiający pracownikom prawidłowy załadunek na pojazd transportujący (w pojemnikach, workach, skrzynkach itp.).

Odbiory odpadów odbywać się będą od godziny 7:30.

Więcej informacji również w Urzędzie Gminy Łomża: tel. 86 4737322