Wieloletnie doświadczenie, poparte nowoczesną technologią.
Codziennie ułatwiamy i pomagamy.
Kompleksowo, terminowo i niezawodnie.

GMINA WIZNA HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2015R.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z Gminy Wizna   

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 Grudnia 2015 r.

Miesiąc

Nazwa Miejscowości

Rutkowskie, Sieburczyn, Wierciszewo, Sambory, Ruś, Wizna Kol. Rusiniec, Męczki, Wizna Kol. pod Męczkami, Małachowo, Boguszki, Jarnuty, Zanklewo Rutki, Srebrowo, Mrówki, Nieławice, Kokoszki, Wizna Kol. pod Srebrowem Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo, Janczewo, Bronowo, Bronowo Kol. Podkosacze, Bronowo Kol. Podklinie, Lisno, Niwkowo Wizna ulica Czarnieckiego, Kramkowo, Wizna Kol. pod Kramkowem, Wizna Kol. Łęg, Wizna Kol. Struga

Wizna wszystkie ulice OPRÓCZ ul. Czarnieckiego,Witkowo, Sulin Strumiłowo, Włochówka

Dni wywozu

Styczeń

2 5 7 8 9

Luty

2 3 4

5

6

Marzec 2 3 4 5

6

Kwiecień

1 2 3 7

8

Maj

4 5 6 7

8

Czerwiec

1 2 3 5

8

Lipiec

1 2 3 6

7

Sierpień

3 4 5 6

7

Wrzesień

1 2 3 4

7

Październik

1 2 5 6

7

Listopad

2 3 4 5

6

Grudzień

1 2 3 4

7

 

 

Harmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych z Gminy Wizna w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 Grudnia 2015 r.

Miesiąc

Nazwa Miejscowości

Stare Bożejewo, Nowe Bożejewo,Janczewo, Bronowo, Bronowo Kol. Podkosacze, Bronowo Kol. Podklinie, Lisno, Niwkowo, Wizna, Kramkowo, Wizna Kol. pod Kramkowem, Wizna Kol. Struga, Witkowo, Sulin Strumiłowo, Włochówka

 

 

 

 

 

Rutkowskie, Sieburczyn, Wierciszewo, Sambory, Ruś, Wizna Kol. Rusieniec, Męczki, Wizna Kol. pod Męczkami, Małachowo, Boguszki, Jarnuty, Znaklewo, Rutki, Srebrowo, Wizna Kol. pod Srebrowem, Mrówki, Nieławice, Kokoszki

 

 

 

 

 

 

Dni wywozu

Styczeń

26

27

Luty

23

24

Marzec

23

24

Kwiecień

27

28

Maj

25

26

Czerwiec

22

23

Lipiec

27

28

Sierpień

26

27

Wrzesień

28

29

Październik

26

27

Listopad

23

24

Grudzień

28

29

 


 

Poniżej harmonogram w wersji PDF:

WIZNA 2015