Wieloletnie doświadczenie, poparte nowoczesną technologią.
Codziennie ułatwiamy i pomagamy.
Kompleksowo, terminowo i niezawodnie.

PSZOK – Miasto Łomża


pszOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Łomży mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Akademickiej 22 w  Łomży.


Zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży określa Regulamin (obowiązuje do 1 lipca 2013 r.),

 • punkt jest czynny w dni robocze od  pon. – pt. w godz. 7 –15,
 • punkt jest przeznaczony dla mieszkańców Łomży,
 • odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

W PSZOK zbierane są poniżej wskazane rodzaje odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.);
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z metali (puszki);
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, itp.);
 • opakowania ze szkła;
 • zużyte opony;
 • lampy fluorescencyjne;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, rozpuszczalniki,
 • leki ;
 • baterie i akumulatory
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • odpady wielkogabarytowe ( meble , wersalski , stoły, krzesała itp.)
 • tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp.);

PSZOK gromadzi odpady selektywne w pojemnikach  o określanym kolorze:

 • niebieski –  opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.),
 • zielony –  opakowania ze szkła,
 • żółty –  opakowania z tworzyw sztucznych,
 • pomarańczowy – opakowania z metali (puszki), opakowania wielkogabarytowe

Pozostałe odpady składowane będą w zależności od frakcji  w specjalnie dostosowanych pojemnikach.

źródło:http://www.mylomza.pl/